Студенти українських вишів проходять виробничу практику в Надра Юзівська15.08.2022

Вже тричі Надра Юзівська приймала на виробничу практику студентів нафтогазових спеціальностей з провідних українських університетів: Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та з Інституту геології КНУ ім. Шевченка.

Під час виробничої практики студенти прослухали лекції від працівників Надра Юзівської з геофізики, петрофізики та геології та отримали загальне уявлення про:
• цикл «життя» свердловини від закладання до ліквідації;
• типову і новітню апаратуру та методи геофізичних досліджень свердловин, які використовується в Україні у відкритому стовбурі та після спуску колони;
• різні типи розрізів та колекторів Дніпровсько-Донецької западини (теригенні, карбонатні, нетрадиційні) та процеси кількісних розрахунків фільтраційно-ємнісних параметрів пластів.

Крім того, майбутні фахівці ознайомились з басейновим аналізом та моделюванням нафтогазових басейнів, оцінкою геологічних ризиків при геологорозвідувальних роботах, етапністю пошукових робіт на поклади нетрадиційного типу, геохімічними дослідженнями при пошуково-розвідувальних роботах. Під час проведення лекцій із сейсморозвідки дізналися про основні етапи сейсморозвідувальних досліджень: від етапів проведення польових робіт, принципів вибору параметрів та процедур для подальшої обробки даних і до інтерпретації основних структурно-тектонічних елементів геологічного середовища.

Спираючись на отримані знання, студенти змогли конкретизувати тематики своїх наукових досліджень та отримали цінні поради та науковий супровід бакалаврських робіт від фахівців «Надра Юзівської».
Також працівники компанії ознайомили практикантів з галузевим програмним забезпеченням. Після чого студенти самостійно займалися оцифровкою каротажних діаграм, опрацьовували геолого-геофізичну інформацію, проводили інженерно-технічні розрахунки по експлуатації свердловин та аналізували результати дослідження свердловин на продуктивність. Це саме ті практичні навички, які знадобляться молодим фахівцям після випуску з університетів та на початку роботи в нафтогазових компаніях, що точно стане перевагою перед іншими кандидатами.

«Ми, як нафтогазова компанія, зацікавлені в роботі з університетами та у виробничій практиці студентів в нашій компанії. Ми розуміємо, що жоден університет не підготує спеціаліста, який повністю підійде нам для роботи. Саме тому ми допомагаємо, показуємо пріоритети роботи компанії, напрями, на які студентам треба звернути більше уваги під час свого навчання», – каже Максим Вітик, директор ТОВ «Надра Юзівська».

Надра Юзівська планує продовжувати співпрацю з університетами, аби студенти ще під час навчання розуміли вимоги нафтогазових компаній, мали можливість оцінити свої перспективи в галузі, зрозуміти, який напрямок роботи їм більше подобається.

© Надра Юзівська, 2023. Всі права захищено