Екологія

Нафтогаз веде розвідку та видобування відповідно до українських та міжнародних стандартів виробничої та екологічної безпеки.

Компанія працює відповідно до галузевого стандарту СОУ «Система управління гігієною та безпекою праці», розробленого на основі міжнародного стандарту OHSAS 18001 «Системи менеджменту професійного здоров’я та безпеки праці». 

Перед початком робіт здійснюється обов’язкове проходження Оцінки впливу на довкілля (ОВД), а також консультації з жителями місцевих громад. Оцінка впливу на довкілля проводиться, щоб визначити можливі екологічні ризики та створити прогнози і перспективи соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності. 

Для проведення робіт використовується сучасна надійна техніка – власна або міжнародних підрядників. 

Планування операцій та контроль за їх виконанням здійснює команда фахівців з багаторічним досвідом роботи, у тому числі в міжнародних нафтогазосервісних компаніях. 

На вимогу ЗУ №2059 «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 13), компанія здійснює обов’язковий, регулярний моніторинг стану довкілля на територіях діяльності, у т. ч. лабораторні дослідження: 

  • – стану атмосферного повітря
  • – ґрунтів 
  • – підземних та поверхневих вод 
  • – інші види моніторингів 

 

Що таке «сланцевий газ» та чи будуть його видобувати на Юзівській площі?

Видобуток газу зі сланцевих порід в Україні економічно недоцільний і наразі не ведеться.

У процесі попередніх геологічних досліджень на Юзівській площі сланцеві товщі не були виявлені, відповідно видобувати газ зі сланцевих порід на території Харківської та Донецької областей не планують. Наразі в межах розробки Юзівської площі будуть проводити наступні роботи:

  • – видобування звичайного традиційного газу зі свердловин, які були пробурені від 60 до 20 років назад
  • – проводити розвідку покладів газу у щільних породах (газ центрально-басейнового типу)

 

У чому різниця між газом зі сланцевих порід та газом зі щільних порід?

Фізичні та хімічні властивості газу, незалежно від типу порід в яких він залягає, не відрізняється. Так, газ центрально-басейнового типу залягає у щільних породах або пісковиках, а газ сланцевих порід – у сланцях, які є набагато щільнішими ніж пісковики.

Для розробки сланцевих порід необхідно залучати дороговартісні технології, купувати спеціальну техніку та залучати спеціалізовані компанії.

Для видобування газу із щільних колекторів газовидобувні компанії як в Україні, так і в інших країнах, використовують технологію гідророзриву пласта.

  • – Гідравлічний розрив – це безпечна технологія як з точки зору технічної, так і екологічної, за умови дотримання належних стандартів.
  • – Технологія полягає в закачуванні рідини для гідророзриву на водній основі (~99% води) на велику глибину (4000-5000 метрів) в пласт під високим тиском для створення і наступного закріплення невеликих тріщин в породі з метою збільшення інтенсивності припливу вуглеводнів.
  • – Потрапляння такого розчину під час виконання операції у горизонти з прісною водою або поверхневі ґрунти технологічно НЕМОЖЛИВЕ, оскільки операції проводяться на великій глибині (4000-5000 метрів), а максимальна довжина тріщин не перевищує 200 м.