Про компанію

Історія ТОВ «Надра Юзівська»

Для досягнення цілей з покращення забезпеченості потреб в корисних копалинах та сприяння залученню  інвестицій у розвиток розвідки,  розробки та промислової експлуатації родовищ корисних копалин, зокрема, для ведення підприємницької діяльності з реалізації проекту із пошуку та видобутку корисних копалин на основі угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська, та будь-якої іншої пов’язаної господарської діяльності, з метою отримання прибутку, на підставі рішення загальних зборів учасників 20.02.2012 року було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська» (Товариство). Товариство діє на підставі Статуту та є юридичною особою приватного права.

З серпня 2016 року єдиним учасником Товариства є Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України».

Директором Товариства є Назаркевич Віктор Вікторович.

Предмет діяльності Товариства:

  • організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних, проектних, лабораторних, проектно-вишукувальних, науково-дослідних, геофізичних, еколого-геологічних, геодезичних та картографічних робіт в Україні та за її межами, регіональне геологічне або спеціальне вивчення надр;
  • видобування та переробка корисних копалин;
  • геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення навколишнього середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ;
  • здійснення проектування, геологічного супроводу та проведення геологічної експертизи проектів, пов’язаних із пошуком, розвідкою та розробкою родовищ корисних копалин, бурінням свердловин, будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, як для дочірніх підприємств і господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Товариство володіє корпоративними правами, так і для інших суб’єктів за їх зверненням;
  • забезпечення підготовки пакетів геологічної інформації для розроблення та реалізації інвестиційних проектів Товариством та/або дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких Товариство володіє корпоративними правами;
  • проведення на території України та за її межами маркетингових досліджень щодо визначення можливості задоволення потреби держави у корисних копалинах та мінеральній сировині;
  • забезпечення вивчення світового ринку геологічних послуг та участь у тендерах, зокрема міжнародних, з проведення сервісних геологічних робіт, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин;
  • здійснення підприємницької діяльності в будь-яких галузях паливно-енергетичного комплексу.